Apothekets historie

Beværtningen “Dania” lå i en ældre bygning i den nordlige ende af Nørregade. “Dania” flyttede i 1919 til Østergade, hvorpå bygningen i Nørregade blev nedrevet, for at give plads til arkitekt Thorkild H. Andersens bygning. I denne bygning åbnede Svaneapoteket den 17. februar 1920.

I 1998 indrettedes apoteket atter til beværtning, hvilken i dag står som restaurant Det Gamle Apothek.

Apothekets Historie billede fra gamle dage